Wykorzystanie mapy numerycznej do zautomatyzowanego badania rozłogów działek przeznaczonych pod użytki zielone (na przykładzie wsi staniątki)

1
Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich
2
Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich
3
Akademia Rolnicza w Krakowie

The survey of a land configuration for plots that are destined for grassland was carried out with the help of the numerical map and a computer programme, which was compiled for this reason. It allowed cutting the labour intensity and including all plots of the Staniątki village in research. For every plot there were described a few dozen of features related to landform, cultivation costs and location in the village and a farm.

1.     Cymerman R., Hopfer A., Nowak A. 1982. Ocena i waloryzacja gruntów wiejskich. PWRiL, Warszawa.

2.     Gniadek J., Harasimowicz S., Janus J. 2001. Automatyzacja analizy rozłogu działek z wykorzystaniem programu komputerowego. Materiały Międzynarodowej Konferencji „Rural management and kadastre” Politechnika Warszawska, Warszawa, s. 139-147.

3.     Harasimowicz S., Kubowicz H. 1994. Ocena ukształtowania rozłogów gospodarstw we wsi i możliwości ich popraw)'. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Geodezja, 14, s. 65-74.

4.     Hopfer A. 1991. Wycena nieruchomości. ART. w Olsztynie

5.     Pijanoski Z. 1992, Analiza stosowanych długości uprawowych oraz ustalenie optymalnej długości działek i gęstości dróg rolniczych w Polsce południowej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Rozpr. Habil., 170.

6.     Pruszczyk W., Żurawski Z. 1991. Metodyka określania spodziewanego wzrostu wydajności pracy w' wykonywaniu prac potowych do oceny potrzeb i efektów scaleń gruntów. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa, 31, s. 55-62.