Problematic issues in the use of modern satellite technology determine the coordinates

2007;
: pp. 20 – 23
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

Aspects of use of modern satellite technologies are considered at carrying out of land works after co-ordination of points of district. The especial attention is directed on questions of technology of performance of GPS-observations and their processings, use of reference systems of coordinates and the additional information.

 1. Baran P.I., Chornokin' V.Ja. Vyznachennja tryvalosti GPS-sposterezhen' v geodezychnyh merezhah //Visnyk geodezii' ta kartografii' . – Kyi'v, 2004, №2. – S.12–15.
 2. Glotov V.M., Tretjak K.R. Ocinka vplyvu dodatkovogo vidbyttja GPS sygnaliv na tochnist' vyznachennja miscepolozhennja // Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja. – 2004. – № 65. – C. 72–76.
 3. Glotov V., Tretjak K., Polec' O. Ocinka vplyvu bagatoshljahovosti poshyrennja GPS-sygnaliv na tochnist' vyznachennja koordynat ob’jektiv // Zb. nauk. pr. “Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva”. – L'viv: Vyd-vo NU”L'vivs'ka politehnika”. – 2007. – V.I (13). – S.103–108.
 4. Gorb A., Prokopov A., Nezhal'skij R. Ispol'zovanie metoda analiza ierarhij dlja optimal'nogo vybora kanala informacionnogo obmena v lokal'noj seti GPS stancij // Zb. nauk. pr. “Suchasnі dosjagnennja geodezichnoї nauki ta virobnictva”. – L'vіv: Vid-vo NU ”L'vіvs'ka polіtehnіka”. – 2007. – V.ІІ (14).-S.118-122.
 5. Kostec'ka Ja., Toropa I. Pro vrahuvannja vplyvu troposfery na rezul'taty GPS sposterezhen' // Zb. naukovyh prac' “Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva”. – Vyd-vo “Liga-pres”, L'viv. – 2002. – S. 89-93.
 6. Kostec'ka Ja., Toropa I., Fok O. Do pytannja tryvalosti GPS-sposterezhen' // Zb. nauk. pr. “Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva”. – L'viv: Vyd-vo NU “L'vivs'ka politehnika”. – 2005. – S.60–65.
 7. Savchuk S., Kalynych I., Tretjak K. Suputnykova systema sposterezhen' – element efektyvnogo upravlinnja zemel'nymy resursamy // Zemlevporjadnyj visnyk. – Kyi'v, 2007. – №1. – S.37–43.
 8. Cjupak I., Savchuk S., Bojchuk Ja. Pro tochnist' dvovymirnogo peretvorennja koordynat punktiv // Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja. – 2007. – № 68. – C. 132–142.
 9. Janchuk R.M. Uvedennja popravok za troposfernu zatrymku u fajly sposterezhen' na GPS stancijah //Visnyk geodezii' ta kartografii'. – Kyi'v, 2006, №1. – S.21–24.
 10. http://igscb.jpl.nasa.gov/components/prods.html
 11. http://gge.unb.ca/gauss/htdocs/grads/orbit
 12. ftp://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/product
 13. ftp://igs.ensg.ign.fr/pub/igs/data
 14. http://igscb.jpl.nasa.gov/components/dcnav/igscb_product
 15. http://www.eps.com.ua/index.php
 16. http://www.omnistar.com
 17. ftp://epncb.oma.be/pub/product/combin
 18. ftp://igs.ensg.ign.fr/pub/igs/data