Accuracy of the position of the points of the object in the ground digital renting

2008;
: pp. 25-29
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The analysis of influence the errors of exterior orientation elements on the coordinates when digital external survey.

  1. Glotov V. Osoblyvosti vyznachennja fokusnoi' vidstani cyfrovyh fototeodolitnyh kamer // Mizhvidomch. nauk.-tehn. zbirnyk “Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja”. – 2003. – №63. – S. 112-127.
  2. Glotov V.M. Osoblyvosti cyfrovogo znimannja pry stvorenni velykomasshtabnyh planiv Antarktychnogo uzberezhzhja v rajoni stancii' „Akademik Vernads'kyj” // Nauk.-tehn. zhurn. „Visnyk geodezii' ta kartografii'”. – K, 2005 r. – № 3. – C.22–25.
  3. Glotov V.M., Majorov G.Je. Metod kalibruvannja cyfrovyh kamer// Mater. 2-i' Mizhnar. nauk.-prakt. konf. “Kadastr, fotogrammetrija, geoinformatyka – suchasni tehnologii' ta perspektyvy rozvytku” . – L'viv–Krakiv, 2000. – S.163–169.
  4. Glotov V., Pashhetnyk O. Analiz zastosuvannja stereofotogrammetrychnogo metodu dlja vyjavlennja zovnishnih oznak u klinichnij medycyni // Zbirn.nauk. prac' “Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva”. – L'viv, 2007, – 2-j vyp. – S. 129–135.
  5. Glotov V., Pashhetnyk O. Analiz vplyvu pohybok elementiv vnutrishn'ogo orijentuvannja pry korotkobazysnomu stereofotogrammetrychnomu znimanni // Zbirn.nauk. prac' “Suchasni dosjagnennja geodezychnoi' nauky ta vyrobnyctva”. – L. – 2008, – 2-j vyp. – S. 117–122.
  6. Katushkov V.O., Serdjukov V.M. ta in. Prykladna fotogrammetrija – K.: Vyd-vo KDUBA, 1994. – 280 s. 7. Rapasov P.N. Sostavlenye kart metodom kombynyrovannoj nazemnoj y vozdushnoj stereofotogrammetrycheskoj sъemky. – M.: Geodezyzdat, 1958. – S.26–100.
  7. Shkurchenko Ju.V. Fotogrammetrychne kalibruvannja videozobrazhen' pry znimanni z malyh vidstanej // Mater. 2-i' Mizhnar. nauk.-prakt. konf. “Kadastr, fotogrammetrija, geoinformatyka – suchasni tehnologii' ta perspektyvy rozvytku”. – L'viv-Krakiv,-2000. S.160–162.
  8. Wenhan XIE, Zhang Zuxun, Zhang Jianqing. Multi-image based camera calibration without control points // The international archives of the remote sensing and spatial information sciences/ XXXV congress ISPRS/ Istanbul, – 2004. Comm. 1.
  9. Cardenala J., Mataa E., Castroa P., Delgadoa J., Hernandeza M., Pereza J., Ramos M., Torresa M. Evaluation of a digital non metric camera (Canon D30) for the photogrammetric recording of historical buildings // The international archives of the remote sensing and spatial information sciences/ XXXV congress ISPRS/ Istanbul, – 2004. Comm. 5.