Modern achievements and problems in the investigation of the development and state of forests

2008;
: pp. 38-45
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

In the paper there are considered researches and problems concerning on development of forest dynamic and condition on the base of literature analysis. Main directions for solution of this problem are formulated.

 

 1. Alekseev A. S. Teorija i metodyka prostranstvennogo analiza raznoobrazyja lesnogo rastytelnogo pokrova s primeneniem GIS-tehnologij [Theory and methods of spatial analysis of variety of forest vegetation cover using GIS technology ]. IV Mezhdunar. konf. “Aerokosmicheskie metody i geoinformacionnye tehnologii v lesovedenii i lesnom hozjajstve” [IV Internatonal Conf. “Aerospace methods and GIS technologies in forestry and forest management”]. Moscow, 2007, pp. 11–15.
 2. Andrianov V.Ju., DATA+. Novye tehnologii distancyonnogo zondirovanija i raboty s DDZ [New remote sensing technologies and work with RSD.]., www.dataplus.ru/Arcrev/Number_34/1_VolAnd.html.
 3. Atroshhenko O.A., Leshhynskyj S.Ju. Informacionnye tehnologii v lesnom hozjajstve Belarusi [Information technology in forest management of Belarus]. IV Mezhdunar. konf. “Aerokosmicheskie metody i geoinformacionnye tehnologii v lesovedenii i lesnom hozjajstve [IV Internatonal Conf. “Aerospace methods and GIS technologies in forestry and forest management”]. Moscow, 2007, pp. 16–20.
 4. Ljalko V.I., Popov M. O. Bagatospektralni metody dystancijnogo zonduvannja Zemli v zadachah pryrodokorystuvannja [Multispectral remote sensing methods in problems of Natural Resources]. Kyiv, Naukova dumka Publ, 2006, 300 p.
 5. Bartalev S. A. Razrabotka metodov ocenky sostojanija i dinamiki lesov na osnove dannyh sputnikovyh nabljudenij. Avtoreferat Diss. [Development of methods for evaluation the status and dynamics of forests based on satellite data. Author’s abstract.]. Moscow, 2007, 48 p.
 6. Bartalev S. A., Isaev A. S., Ershov D. V. Aktualnye zadachi, vozmozhnosti i perspektivnye napravlenija razvitija metodov sputnikovogo monitoringa borealnyh metodov [Recent challenges, opportunities and future directions of development of methods for satellite monitoring of boreal methods]. IV Mezhdunar. konf. “Aerokosmicheskie metody i geoinformacionnye tehnologii v lesovedenii i lesnom hozjajstve” [IV Internatonal Conf. “Aerospace methods and GIS technologies in forestry and forest management”]. Moscow, 2007, pp.20–22.
 7. Burshtynska H.V., Bereza O., Polishhuk B. “Do pytannja vyznachennja funkcii peredavannja moduljacii aeroznimalnyh system” [On the question of determining the modulation transfer function of aeroimaging systems]. Visnyk “Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja” [Bulletin “Geodesy, Cartography and Aerial Photography”]. Lviv,2007. issue 68, pp. 163–171.
 8. Gershenzon O. N. Kosmicheskyie programmy DZZ, dostupnye v Rossii [Space remote sensing programs available in Russia] Zb. Prostranstvennye dannye [Jornal “Spatial data”], 2005. issue 3, pp. 47–51.
 9. Svitna F., Dejv Sh. Distancionnoe zondirovanie: kolichestvennyj podhod [Remote sensing: the quantitative approach]. Moscow, Nedra Publ., 1983, 396 p.
 10. Zhyvichin A. N. Deshyfrovanie fotograficheskih izobrazhenij [Decryption of photographic images]. Moscow. Nedra Publ., 1980, 246 p.
 11. Kalivanov A. Zh. Sposoby avtomaticheskoj segmentacii izobrazhenij [Methods for automatic image segmentation]. Zb. “Issledovanie Zemli iz kosmosa” [Journal “investigation of the Earth from space”]. 1997, issue 3, pp. 32–48.
 12. Kononov V. Y. Obosnovanie metodiki opredelenija razreshenija na mestnosti aerokosmicheskih sistem s diskretnymi fotopriemnikami [Justification methods for determining ground resolution of aerospace systems with discrete photodetectors]. Kosmichna nauka i tehnologija [Space Science and technology]. 2002, T. 8. vol. 2/3, pp. 91–102.
 13. Kononov V. Y. Svjaz informacyonnyh i verojatnostnyh ocenok system formirovanija izobrazhenij (ikonicheskih sistem) [Communication of information and probability estimates of imaging systems (iconic systems)]. Zb. “Optiko-mehanicheskaja promyshlennost” [Journal “Opto-mechanical industry”]. 1991, issue 11, pp. 13–18.
 14. Korec M. A., Ryzhykova V. A., Bartalev S. A. Ocenka sostojanija rastitelnogo pokrova v zone vozdejstvija promyshlennyh predprijatij s ispolzovaniem dannyh ENVISAT-MERIS y Spot-Vegetation [Assessment of the vegetation state in zone of industrial enterprises influence using ENVISAT-MERIS data and Spot-Vegetation ]. Sb. statej “Sovr. probl. dyst. zond. Zemli iz kosmosa” [Journal “Modern problems of Remote sensing]. Moscow, “Azbuka-2000” Publ., 2006, T.2, pp. 330-334.
 15. Korovin G. N., Bartalev S. A., Beljaev A. Y. Integrirovannaja sistema monitoringa lesnyh pozharov [Integrated system for forest fires monitoring]. Lesnoe hozjajstvo [Forestry], 1998, issue 4, pp. 45–48.
 16. Maslov A. A. Kosmycheskij monitoring lesov Rossii: sovremennoe sostojanie, problemy i perspektivy [Space monitoring of forests in Russia: current status, problems and perspectives]. Lesnoj bjulleten [Forestry Bulleten], 2006, issue 1 (31),. pp. 8–13.
 17. Myklush S.I., Goroshko M.P., Chaskovskyj O.G. Geoinformacijni systemy v lisovomu gospodarstvi [Geoіnformatіon systems in forest management]. Lviv, Kamula Publ., 2007, pp.125.
 18. Orlova O. L., Knjazeva S. V., Vukolova Y. A., Rylkov O. V. Eksperimentalnye raboty po ekologicheskomu monitoringu lesov territorii nacionalnogo parka “Kurshskaja kosa” s ispolzovaniem aerokosmicheskoj informacii i GIS-tehnologij [Experimental studies on environmental monitoring of forests in the national park "Curonian Spit" using aerospace data and GIS technology]. IV Mezhdunar. konf. “Aerokosmicheskie metody i geoinformacyonnye tehnologii v lesovedenii i lesnom hozjajstve” [IV Internatonal Conf. “Aerospace methods and GIS technologies in forestry and forest management”]. Moscow, 2007, pp. 214–217.
 19. Popov M. O. Shljahy otrymannja kosmichnoi informacii v interesah nacionalnoi bezpeky i oborony [Ways to obtain space information in interests of national security and defense ]. Zb. Nauka i oborona [Journal “Science and Defence”]. 2003, issue 2, pp. 38–50.
 20. Popov M. O., Stankevych S. A., Moldavan V. D. Giperspektralna aerokosmichna informacija u vyjavlenni ta sposterezhenni objektiv [Hyperspectral space information in detecting and observing of objects]. Zb. Nauka i oborona [Journal “Science and Defence”]. 2006, issue 3. pp. 25–31.
 21. Stankevych S. A. K ocenke linejnogo razreshenija cyfrovyh aerokosmiycheskih snimkov [Estimating the linear resolution of digital space images ]. Kosmichna nauka i tehnologija [Space Science and technology]. 2002, T. 8. issue 2/3, pp. 103-106.
 22. Stankevych S. A. Optimiacyja sostava spektralnyh kanalov giperspektralnyh aerokosmicheskih izobrazhenij pri reshenii zadach distancionnogo zondirovanija Zemli [Optimization of spectral channels of hyperspectral aerospace images in solving problems of remote sensing of the Earth]. Kosmichna nauka i tehnologija [Space Science and technology]. 2007, T. 13. issue 2, pp. 25–28.
 23. Stankevych S. A. Statystychni aspekty vyznachennja funkcii peredavannja moduljacii aerokosmichnyh ikonichnyh system z dyskretnymy fotopryjmachamy [Statistical aspects of determining the modulation transfer function of aerospace iconic systems with discrete photodetectors ]. Zb. Suchasni dosjagnennja geodezychnoi nauky ta vyrobnyctva [Journal: “Modern geodesic advances of science and industry”]. Lviv, Nu LP Publ., 2005, issue 11, pp. 142-147.
 24. Chernenkova T.V., Kotlov Y.P., Mavlenkova E.V. Monitoring severo-taezhnyh ekosistem s ispolzovaniem DDZ i GIS-tehnologij [Monitoring of north-taiga ekosistem ispolzovvniem with RSD and GIS technologies]. IV Mezhdunar. konf. “Aerokosmicheskie metody i geoinformacionnye tehnologii v lesovedenii i lesnom hozjajstve” {IV International Conf. “Modern geodesic advances of science and industry”]. Moscow, 2007, pp. 223–225.
 25. Bajcsy P., Grover P. Metrology for Hyperspectral Band Selection. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing Journal, 2004, Vol. 70, pp. 793–802.
 26. Beney I. Advanced Space System Concepts and technologies: 2010–2030. L. A.: Aerospace Press, 2003, 294 p.
 27. CORINE Land Cover Technical Guide / European Environment Agency. Copenhagen, EEA, 2000, 236 p.
 28. Dontchenko V.V., Johannesen O.V., Bobylev L.P., Bartalev S.A. ERS/SAR data application for Russian boreal forests mapping and monitoring. Proe. I b ARSS’99, 1999, pp. 31-314.
 29. Hakan Olsson, Mikael Egberth, Jonas Engberg, Johan E.S. Fransson, Tina Granqvist Pahlen, Olle Hagner, Johan Holmgren, Steve Joyce, Mattias Magnusson, Bjorn Nilsson, Mats Nilsson, Kenneth Olofsson, Heather Reese, Jorgen Wallerman. www.scanex.ru/ru/publications/default.asp.
 30. Niene J., Schwarzer H., Neumann A., Zimmermann G. Imaging Spaceborne and Airborne Sensor Systems in the Beginning of the Next Century. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 1998, Vol. 64. no 7, pp. 839–850.