Creating thematic map of resort shodnitsa using basic cartographic material

2009;
: pp. 35-41
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

There were implemented researches of the technology of thematic map creation for the health resort Shidnytsya on the base of high resolution space data using modern software.

  1. Atlas - geografija Ukrai'ny. – Kyi'v: NVP «Kartografija» - 1999 r. 40 s.
  2. Gryc'kiv N., Pochkin S. Stvorennja i onovlennja bazovyh kartografichnyh materialiv z vykorystannjam aerokosmichnyh zobrazhen'//Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja – Ukrai'ns'kyj mizhvidomchyj naukovo-tehnichnyj zbirnyk №70. – L'viv: NU «LP» - 2008 r. 88 s.
  3. Gudz I.M., Lityns'kyj V.O. Dejaki mirkuvannja pro jakist' suchasnoi' kartografichnoi' produkcii'//Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja – Ukrai'ns'kyj mizhvidomchyj naukovo-tehnichnyj zbirnyk №60. – L'viv: NU «LP» - 2000 r. 112 s.
  4. Derzhavna naukovo-tehnichna programa rozvytku topografo-geodezychnoi' dijal'nosti ta nacional'nogo kartografuvannja na 2003-2010 roky. http://zakon.rada.gov.ua.
  5. Kurort Shidnycja. http://www.shidnitca.com
  6. Sossa R.I. Stan ta perspektyvy kartografichnogo zabezpechennja Ukrai'ny//Geodezija, kartografija i aerofotoznimannja – Ukrai'ns'kyj mizhvidomchyj naukovo-tehnichnyj zbirnyk №61. – L'viv: NU «LP» - 2001 r. 176 s.
  7. Stoc'ka G.O. Ciljushhi vody Shidnyci. – L'viv: «Liga pres» - 2008 r. 48 s.
  8. Shidnycja. Bal'neologichnyj kurort im.Omeljana Stoc'kogo. – Ternopil': Editore – 2008 r.
  9. Tehnichni umovy na stvorennja serii' planiv mist dlja vidkrytogo opublikuvannja//Topografo-geodezychna ta kartografichna dijal'nist'. Zakonodavchi ta normatyvni akty. Chastyna 1. – Vinnycja: Anteks – 2000 r. 408 s.
  10. Ukrai'ns'ka kartografija s'ogodni. http://www.ukrmap.com.ua.