Methods of visualization and presentation of points cloud data acquired with the aerial laser scanning (rendering and animation application)

2009;
: pp. 204-210
Автори: 
Borowiecki I.

3D visualizations are source of relevant and useful information for economy as well as for town and country planning. Methods of presentation of points cloud data acquired from aerial laser scanning (LIDAR) with application of rendering and animation were devised. For the visualization of the points cloud following applications prepared by TerraSolid for the Microstation environment were used: TerraScan for preparing of the Numerical Terrain Model, TerraModeler for rendering of selected objects with shaded surface and TerraPhoto for elaborating animations along the projected camera pathways.

  1. Borowiecki I. 2007. Atestacja aplikacji TerraSolid w procesie przetwarzania „chmury punktów” lotniczego skaningu laserowego (zastosowania i wizualizacje NMT).  VI Miedzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Kataster, fotogrametria, geoinformatyka - nowoczesne technologie i perspektywy rozwoju”. Geodezja, Kartografia i Aerofotogrametria Z. 68. Lwów.
  2. Flyn J. 2007. Rendering with Microstation. Bentley Intitute Press. Exton, PA.
  3. Flyn J. 2007. Animating with Microstation. Bentley Intitute Press. Exton, PA.
  4. Kaminski T. 2008. Zastosowanie Microstation V8 do opracowania projektów 3D (mapa cyfrowa). Praca magisterska. WISiG AR w Krakowie.
  5. Microstation V8 User Guide 2004. Bentley.
  6. TerraModel User’s Guide 2003. Terrasolid Ltd.
  7. TerraPhoto User’s Guide 2009. Terrasolid Ltd.
  8. TerraScan User’s Guide 2005. Terrasolid Ltd.
  9. Wywiad GEODETY 2007.  Wroclaw to dachy!. Geodeta 1/2007, Warszawa.