Podzial kompleksów scaleniowych na paski elementarne jako podstawa wydzielania dzialek gruntowych

2009;
: pp. 122-128
Authors: 
Harasimowicz S., Janus J.

Distribution of land complexes areas on elementary strips is a base of plots border optimization. There is a labor-consuming task by the reason of big number of strips. In the article was shown the simple algorithm of distribution village’s areas on elementary strips with the aid of land consolidation areas coordinates. This algorithm and computer’s program was presented on example of village Wojkow.

  1. Harasimowicz S, Janus J, Ostragowska B. 2006. Optymalizacja rozmieszczenia gruntów gospodarstw rolnych na terenie wsi uwzgledniajaca polozenie w stosunku do siedlisk. Przeglad Geodezyjny nr 12, s. 12-18.
  2. Harasimowicz S. 1986. Optymalizacja podzialu Wsi na gospodarstwa ze wzgledu na odleglosc gruntów od siedlisk. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Rozprawa habilitacyjna nr 110, s. 68.
  3. Harasimowicz S. 2002. Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego, Wydawnictwo AR w Krakowie, s. 239.
  4. Janus J,. Zygmunt M. 2006. Opracowanie informatycznej technologii scalenia gruntów. W „Nagrody Ministra Budownictwa”, Ministerstwo Budownictwa, Warszawa, s. 17-18.
  5. Pijanowski Z. 1989. Omówienie wyników badan dotyczacych melioracji kompleksowych w terenach górskich na przykladzie wsi Trybsz, Materialy szkoleniowe IUNiG w Pulawach, s. 32-48.