Possibilities use RTK technology in lviv region to problems of land cadastre

2009;
: pp. 14-21
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

In articles it is described possibility of use of technology of high-precision positioning by means of method RTK for a different sort of problems of a ground cadastre. Possibility of reception of centimetric level of accuracy of positioning on distance to 90км from referential Is shown GNSS-station. Results of the received co-ordinate definitions are presented.

 

 1. Draken W. Funktion und Nutzung des SAPOS-Deutschland-Netzes [Function and use of the SAPOS Germany network]. FuB. 2005, vol. 1. pp. 21–32.
 2. Evstafev O.V. Nazemnaya infrastruktura GNSS dlya tochnogo pozitsionirovaniya [Ground infrastructure for GNSS precise positioning]. Moskov, 2008. vol. 1–2.
 3. GNSS Internet Radio [Virtual resource] Available at: http://igs.bkg.bund.de/root_ftp/NTRIP/software/NtripGNSSInternetRadioWin....
 4. Gorb A. Nezhalskiy R., Fedorenko R., Nesterovich A. Eksperimentalnaya otsenka tochnosti RTK-izmereniy [Experimental evaluation of the accuracy of RTK-measurements]. Lviv, Lviv Polytechnic Publ. 2008, issue I (15), pp. 118–124.
 5. Gorb A., Nezhalskiy R., Fedorenko R. Analiz tochnosti GPS izmereniy v seti bazovyih stantsiy [Analysis of the accuracy of GPS measurements in the network of base stations]. Lviv, Lviv Polytechnic Publ., 2006, pp. 97–102.
 6. Guidelines For Single Site Design Version 2.1. [Virtual resource], 4 June 2008.
 7. History of GPS navigation [Virtual resource] Available at: http://www.mobimag.ru/Articles/884/Vsya_pravda_o_GPS-navigacii.htm.
 8. Internet address of the initial station coordinates SULP Available at: http://www.epncb.oma.be/trackingnetwork/coordinates/stationcoordinates4o....
 9. Internet address of the station statistics SULP Available at: http://igs.bkg.bund.de/root_ftp/NTRIP/outages/euref/.
 10. Internet resource of the German network SAPOS [Virtual resource] - Available at: http://www.sapos.de.
 11. NetR5 GNSS Infrastructure Receiver User Guide Available at: www.trimble.com.
 12. Networked Transport of RTCM via Internet Protocol (NTRIP) Available at: http://igs.bkg.bund.de/root_ftp/NTRIP/documentat/NtripDocumentation.pdf.
 13. Official site of the Slovenian GNSS network Available at: http://www.gu-signal.si/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Ite....
 14. Official website of the Czech GNSS network Available at: http://czepos.cuzk.cz/ (in Czech)
 15. Official website of the Latvian GNSS network Available at: http://www.euref-iag.net/symposia/2006Riga/P-09.pdf.
 16. Official website of the Polish GNSS network Available at: http://www.asgeupos.pl.
 17. Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z topografIchnogo znImannya u masshtabah 1:5000, 1:2000, 1:1000 ta 1:500 [On approval of the Instruction on topographic removing the scale of 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 and 1: 500]. Kyiv, Min-vo Yustitsiyi Ukrayini, 1998.
 18. Procedure for Becoming an EPN station [Virtual resource], December 2006.
 19. Savchuk S., Kalynych I., Prodanets I. Creation of ZAKPOS active network reference stations for Transcarphatian region of Ukraine. Berlin. 2008.
 20. Savchuk S., Zademlenyuk A., PIskorovskiy A. EksperimentalnI doslidzhennya tochnosti viznachennya koordinat metodom RTK z vikoristannyam GPRS INTERNET z’ednannya [Experimental research of the accuracy of RTK coordinates by using GPRS INTERNET connection]. Lviv, Lviv Polytechnic Publ., 2009. pp. 58–69.
 21. Savchuk S.G., Zademlenyuk A.V. Pro novi tehnologIyi stvorennya koordinatnoyi osnovi dlya kadastrovih robit [On new technology creating a coordinate basis for cadastral works]. Uzhgorod, 2008. pp. 16–18.
 22. Shelkovenkov D., Zhelanov O., Zhalilo O., Shokalo V., Kondratyuk V., Litvin M., Flerko S., Cherevko V. Rezultati eksperimentalnih doslidzhen realiztsiyi DGPS/RTK rezhimu suputnikovogo pozitsionuvannya z vikoristannyam NTRIP-tehnologiyi [The results of experimental research implementation of GPS / RTK mode satellite positioning using NTRIP-technology]. Lviv, Lviv Polytechnic Publ., 2008. vol. I (15). pp. 125–132.
 23. Tereschuk O., Savchuk S. Proekt merezhI aktivnih permanentnih GPS-stantsiy pivnichnogo regionu Ukrayini [Project active network of permanent GPS-stations of the Northern region of Ukraine]. Chernigiv, ChernIgIvskI oberegi Publ,. 2007. pp. 16–23.
 24. The official internet site of service EUREF Available at: www.euref-ip.net.
 25. The official website for European GNSS network EUPOS Available at: www.eupos.org.
 26. TkalIch V., Tretyak K., Trevogo I., Romanishin I., Serebryaniy Yu., Volchko P. Perspektivi naukovo-tehnIchnoyi spivpratsi mizh Derzhavnoyu sluzhboyu geodeziyi I kartografiyi Ukrayini I Natsionalnim universitetom “Lvivska politehnika” ta realizatsiya proektu pobudovi Ukrayinskoyi merezhI aktivnih permanentnih stantsIy [Prospects for scientific and technical cooperation between the State Service of Geodesy and Cartography of Ukraine and the National University "Lviv Polytechnic" and the project of building a network of active Ukrainian permanent stations] Tezisy XII Mizhnarodnogo naukovo-tehnIchnogo simpoziumu “Geoinformatsiyniy monitoring navkolishnogo seredovischa GPS I GIS-tehnologiyi” [Proc. of the XII Int.l Science and Technology Symposium "Geoinformation monitoring of environment - GPS and GIS-technologies"]. Alushta (Crimea), 2008, pp. 1–4.
 27. Wegener V., Wanninger L. Communication Options for Network RTK. IAG-Working Group 4.5.1: Network-RTK [Virtual resource] Available at: http://www.network-rtk.info.
 28. Wübbena, G., Bagge A. RTCM Message Type 59-FKP for transmission of FKP Version 1.0 Geo++ White Paper 2002.01 [Virtual resource] - Available at: http://www.geopp.de/download/geopp-rtcm-fkp59.pdf.
 29. Zhuravleva E.V. Preimuschestva ispolzovaniya postoyanno deystvuyuschih bazovyih stantsiy [Benefits of using continuously operating reference stations]. Moskov, 2008. vol. 4.