Predicting the impact of the ionosphereon the temporal change of coordinates permanent GPS-stations

2009;
: pp. 35-40
1
Lviv Polytechnic National University

Implementation macro modelling method for GPS measurement increases researching results’ proceeding efficiency. It also helps to predict values, to make comparison with real measurements. That method is aimed for identification of physic influence (ionospheric effect) on GPS-station observing position.

  1. Jankiv-Vitkovs'ka L.M., Savchuk S.G., Pauchok V.K. Do analizu systematychnyh pohybok koordynat permanentnoi' GPS stancii' SULP. // Visnyk geodezii' i kartografii'. – K., № 5, 2007.– S. 9–13.
  2. Jankiv-Vitkovs'ka L.M., Savchuk S.G., Pauchok V.K. Doslidzhennja dynamiky zmin koordynat per­manentnyh GPS stancij // Visnyk geodezii' i kartografii'. – K., № 1, 2008. – S. 7–12.
  3. Matvijchuk Ja.M. Matematychne makromodeljuvannja dynamichnyh system: teorija ta praktyka. – L'viv: Vydavnychyj centr LNU imeni Ivana Franka, 2000. – 215 s.
  4. Jankiv-Vitkovs'ka L.M., Savchuk S.G. Pauchok V.K. Novyj pidhid do analizu systematychnyh pohybok koordynat permanentnoi' GPS-stancii' SULP. // Novitni dosjagnennja geodezii', geoinformatyky ta zemlevporjadkuvannja – jevropejs'kyj dosvid // Zbirnyk naukovyh prac'. – Chernigiv, 2007. – Vyp. 3.