On Calculation of Corrections for Relief into Gravity

1
control of the head architect of lviv
2
Lviv polytechnic National University
  1. Brovar V. V., Magnickij V. A., Shimbirev B. P. Teorija figury Zemli. M., Geodezizdat, 1961.
  2. Lukavchenko P. I. Gravimetricheskaja razvedka na neft' i gaz M., Gostoptehizdat, 1956.
  3. Demidovich B. P., Maron I. A. Osnovy vychislitel'noj matematiki. M., «Nauka», 1966.