Photogrammetric Method of Determination of the Heel of High Buildings.

Authors:
1
Taras Shevchenko National University of Kyiv
  1. Blohin N. A. Stereofotogrammetricheskaja nazemnaja s#emka. M., ONTI, 1937.
  2. Pankrat'ev Ju. N, Puzanov B. S., Serdjukov V. M. Inzhenernaja fotogrammetrija. Izd-vo L'vov, un-ta, 1964.
  3. Finkovskij V. Ja, Antipov I. T., Pavlov I. M. Posobie po planovo-vysotnoj privjazke ajerosnimkov metodom fototeodolitnoj s#emki pri sozdanii topograficheskih kart v masshtabe 1:25000. M., Gosgeoltehizdat, 1963.
  4. Dreszler К. Photogrammetrische Bestimmung der Schieflage hoher Bauwerke. «Vermessungstechnik», II, № 12, 1963.