The influence of local transformations on the temperature field of the tourbogenerator’s rotor

1
Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
2
Lviv Polytechnic National University

Запропонована методика визначення інтегральних характеристик температурного поля ротора турбогенератора у разі локальних перегрівів стосовно дослідження його прогинів і рівня вібрації; досліджено вплив теплофізичних і геометричних параметрів ротора ТГВ-500-4 на його температурне поле.