Дослідження руйнування сталі в сірководневих середовищах

2012;
: pp. 147-150
1
Karpenko physico-mechanical institute of the nas of ukraine, Lviv Politecnic National University
2
Karpenko physico-mechanical institute of the nas of ukraine, Lviv Politecnic National University

The parameters of the state and criteria of strength for research of terms of steel destruction in sulphuretted hydrogen environments taking into account characteristics of interface layer are presented.

1. Похмурський В. Вплив умов навантаження на опірність конструкційних сталей корозійно-механічному руйнуванню в сірководневовмісних розчинах / В. Похмурський, М. Хома, Г. Круцан, М. Чучман // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій: під заг. ред. В. В. Панасюка. – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, 2009. – С. 765–770.

2. Джала Р. Cистемa збалансованих показників для дослідження корозійних дефектів / Р. Джала, В. Юзевич, М. Мельник, О. Семенюк // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – № 72. – P. 130–134.

3. Чучман М. Корозійна та корозійно-механічна тривкість низьколегованої трубної сталі підвищеної міцності в морській воді / М. Чучман, Г. Круцан, М. Хома, А. Дячук // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: У 2-х т. / Спецвипуск журналу “Фізико-хімічна механіка матеріалів”. – № 7. – Львів: ФМІ НАНУ, 2008. – Т. 2. – С. 819–823.

4. Панасюк В. В. Основы механики разрушения / В. В. Панасюк, А. Е. Андрейкив, В. З. Партон. – К.: Наук. думка, 1988. – 488 с.

5. Зарецкий С. А. Электрохимическая технология неорганических веществ и химические источники тока: учебник для учащихся техникумов / С. А. Зарецкий, В. Н. Сучков, П. Б. Животинский. – М: Высшая школа, 1980. – С. 16.

6. Юзевич В. М. Діагностика матеріалів і середовищ. Енергетичні характеристики поверхневих шарів / В. М. Юзевич, П. М. Сопрунюк. – Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, вид-во “СПОЛОМ, 2005. – 292 с.