Метрологічна перевірка систем збирання даних вимірювальних електричних томографічних систем

2012;
: pp. 22-25
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

In the article the main measurement diagrams in electrical tomography systems are overviewed.

1. Dickin F.J., Zhao X.J., Abdullach M.Z.,Waterfall R.C. Тomographic Imaging of Industrial Process Equipment Using Electrical Impedance Sensors. Sensors: Technology, Systems and Applications. Edited by K.T.V.Grattan Centre for Mesurement, Instrumentation and Applied Physics. Adam Higler, Bristole, Philadelphia and New York.1991. – Р. 215–220.

2. Lidgey F.J., Zhu O.S., McLeod C.N., Brecon W.R. electrode Current Determination from Programmable Voltage Sources. Electrical Impedance Tomography. Clinical Physics and Physiological Measurement.Vol.13, Suppl.A, 1992. – Р. 43–46.

3. Дорожовець М.М. Томографічні вимірювання просторового розподілу фізичних величин (На прикладах електричної та акустичної томографій): дис… д-ра техн. наук. – Львів, 2001. – 335 с.

4. Петровська І.Р. Підвищення точності та швидкості вимірювання просторового розподілу питомої електричної провідності середовища томографічним методом: дис. канд. техн. наук. – Львів. – 2006. – 170 с.

5. Дорожовець М.М., Пригродський А.Б. Прямий та опосередкований методи відтворення провідності в електричній томографії // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2010. – № 71. – С. 3–7.

6. Дорожовець М.М., Волкова Ю.Т. Методи метрологічної перевірки вимірювальних електричних томографічних систем // Системи обробки інформації. – Харків – 2011. – № 6 (96). – С.113–116.

7. Микийчук М. Дослідження структур активних імітаторів опору як основи промислових калібраторів // Вимірювальна техніка та метрологія. – Львів, 2010. – № 71. – С. 33–38.