Підвищення точності коефіцієнта підсилення різницевого підсилювача методом динамічного підсилення

2012;
: pp. 68-75
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Politecnic National University

This paper presents the method of the reduction of the differential amplifier's gain error. Numeric modeling shows that essential increasing of the signal amplification accuracy can be achieved by applying of the dynamic amplification method.

1. Дорожовець М.М. Томографічні вимірювання просторового розподілу фізичних величин на прикладах електричної та акустичної томографій: дис... д-ра техн. наук. – Львів, 2001. – 335 с.

2. Primrose K., Qiu C. Performance and Application Studies of an Electrical Resistance Tomography System. 1st World Congress on Industrial Process Tomography, Buxton, Greater Manchester, April 14-17, 1999. pp. 133-139.

3. Smart sensor systems/ edited by Gerard C.M. Meijer. – John Wiley & Sons, 2008. – p. 385.

4. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. В 2 т. Т. 1 / пер. с англ. под ред. М.В. Гальперина. – М: Мир, 1986. – 600 с.