Volume 79, no.2, 2018

In this issue

(11 articles)
pp. 5-12
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2018.02.005
Ihor Petryshyn, O. Bas, L. Prysyazhnyuk
pp. 13-19
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2018.02.013
Volodymyr Rak, Yaroslav Lutsyk
pp. 20-28
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2018.02.020
Bohdan Stadnyk, Svyatoslav Yatsyshyn, Mykola Mykyychuk, Yaroslav Lutsyk, Pylyp Skoropad, Thomas Fröhlich
pp. 29-34
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2018.02.029
V. Druzyuk, Tetiana Bubela, O. Kostyuk
pp. 35-41
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2018.02.035
Vasil Motalo, A. Chereshnevska
pp. 42-52
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2018.02.042
Oleh Kotsar
pp. 53-59
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2018.02.053
Igor Sydorko, Roman Baitsar
pp. 60-63
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2018.02.060
Ihor Pototskiy
pp. 64-72
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2018.02.064
Anatoly Obshta, M. Ruda, Iryna Soroka
pp. 73-76
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2018.02.073
Serhiy Herasimov, O. Daki, Maksym Yakovlev
pp. 77-83
DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2018.02.077
Yevhen Ryzhov, L. Sakovych, O.Khodych