Volume 1, Number 2, 2007

In this issue

(9 articles)
Alexander Zaichenko, Natalya Mitina, Kateryna Rayevska, Taras Skorohoda, Jan Zawadiak, Danuta Gilner, Volodymyr Lobaz and Volodymyr Novikov
Ananiy Kohut, Roman Fleychuk, Orest. Hevus and Stanislav Voronov
Yaroslav Vakhula, Victor Vasijchuk, Anna Romaniv and Oleg Semchuk
Sergey Boychenko, Oksana Vovk, Larisa Chernyak and Ksenya Akinina