Volume 2, Number 2, 2008

In this issue

(15 articles)
Oleksandr Pokutsa, Andriy Zaborovskiy, Daria Maksym,0oman Makitra, Jacques Muzart and Andrzej Sobkowiak
Volodymyr Mizyuk, Volodymyr Shibanov, Lesya Kobrin, Galyna Marshalok and Georgiy Elagin
Oleh Suberlyak, Oleksandr Hrytsenko and Khrystyna Hishchak
Ragini Raj Singh, Amit Ron, Nick Fishelson, Irena Shur, Rina Socher, Dafna Benayahu and Yosi Shacham-Diamand
Iryna Kosogina, Igor Astrelin, Natalya Klimenko and Andriy Kontsevoy
Anatoliy Kubrak, Lesya Ladieva, Anatoliy Burban and Roman Dubik