Volume 9, Number 4, 2015

In this issue

(18 articles)
Maralla Yadagiri, Singuru Ramakrishna, Gundeboina Ravi, Palla Suresh, Kurra Sreenu, Dodle Jaya-Prakash and Muga Vithal
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.391
Ostap Ivashkiv, Piotr Bruzdziak, Olena Shyshchak, Jacek Namiesnik and Michael Bratychak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.411
Halyna Zubyk, Marta Plonska-Brzezinska, Olena Shyshchak, Olena Astakhova and Michael Bratychak
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.435
Der Liaw, Ying Huang, Cheng Chang, Boris Rumyantsev, Tat’yana Lozinova, Vitaly Zubov, Anatoly Olkhov, Victor Bagratashvili, Gennady Zaikov and Anatoly Ischenko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.445
Galyna Fomenko, Oleksandr Nosenko, Viktor Goleus, Nataliia Ilchenko and Oleksandra Amelina
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.463
Lyudmila Melnyk, Oleksandr Bessarab, Svitlana Matko and Myroslav Malovanyy
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht09.04.467