Volume 9, Number 1, 2019

In this issue

(4 articles)
Serhiy Buriakovskyi, Artem Maslii, Danylo Pomazan, Oleksandr Kovalchuk
pp. 1-4
Borys Kuznetsov, Ihor Bovdui, Tatyana Nikitina, Valeriy Kolomiets, Borys Kobylianskyi
pp. 5-13
Orest Lozynskyi, Volodymyr Moroz, Roman Biletskyi, Yurii Biletskyi
pp. 21-26