1(20), 2016

In this issue

(15 articles)
pp. 21 - 31
O. V. Lompas, R. Yakhtоrovych, I. Savchyn
pp. 40 - 49
A. L. Tserklevych, O. S. Zaiats, Y. Shylo
pp. 50 - 62
V. Hnidets, K. Hryhorchuk, L. Koshil, N. V. Tsyzh, M. B. Yakovenko
pp. 162 - 169
Yu. P. Starodub , B. Ye. Kuplovskyi, T. B. Brych, V. I. Prokopyshyn, O. P. Oleshchuk, Ye. I. Oleshchuk