1(4), 2004

In this issue

(12 articles)
V. Yu. Maksymchuk, Yu.M. Horodyskyy, I. O. Chobotok, V. H. Bakhmutov, V. H. Kuznietsova
40-44
S. Kovalenok, G. Milinevsky, V. M. Hlotov, K. R. Tretyak, R. Greku, Y. Ladanovsky, Y. Macharet, P. Bahmach
62-68