About collisions of West European mikroplate and East European plate in western region of Ukraine by new data of regional geophysical research and prospects of oil-and-gas presence

2011;
: 341-343
1
The Ukrainian Oil and Gas Academy
2
Ukrainian State Geological Institute
3
Ukrainian State Geological Institute
4
Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine
5
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
6
Department of seismicity of the Carpathian region of the Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
7
L'vivs'ke viddilennya Ukrayins'koho derzhavnoho heolohorozviduval'noho instytutu
8
West-Ukrainian Geophysical Intelligence Expedition State Geological Enterprise "Ukrgeophysics"

In the paper the deep structure of the Carpathian region of Ukraine from the plate tectonics point of view is illustrated. According to geophysical research on regional sections the kimberlite formation of tectonomagmatic activation and seismofocal zone of Hercynian tectogenesis are found. Contrary to existing views the obtained data indicate that West European microplate came under the East European plate. In the light of the stated the prospects of oil-and-gas presence of the region are analysed.

  1. Sheremeta P., Ladyzhenskyi H., Starodub Yu., Nazarevych L., Pylypyshyn B., Khavenzon I., Slonytska S., Nazarevych A., Levkovych Yu. Pro seismofokalnu zonu hertsynskoho tektohene­zu ta kimberlitovu formatsiiu tektono-mahma­tychnoi aktyvizatsii v pivdenno-skhidnii chastyni Peredkarpatskoho prohynu u zviazku z nafto­hazonosnistiu // Heodynamyka, tektonyka y fliuydodynamyka neftehazonosnыkh rehyonov Ukraynы. – Tezysы dokladov VP mezhdunarod­noi konferentsyy “Krыm-2007”, (Krыm, Sym­feropolskyi r-n, s. Nykolaevka, 10-16 sen­tiabria 2007 h.). – Symferopol. – 2007. – S. 283-285.
  2. Shtille G. Variscijskoe skladchatoe osnovanie Central'noj Evropy na obshheevropejskom fone struktur fundamenta. Izbrannye trudy. – M.: Mir, 1964. – S. 703-824.