Gas-generation potential estimation of silurian shale deposits of Volhyno-Podillya margin of East European platform

2015;
: pp. 34 - 46
https://doi.org/10.23939/jgd2015.02.034
Received: September 05, 2015
1
M. S. Polyakov’s Institute of geotechnical mechanics of National academy of sciences of Ukraine
2
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine
3
M. S. Polyakov’s Institute of geotechnical mechanics of National academy of sciences of Ukraine,
4
M. S. Polyakov’s Institute of geotechnical mechanics of National academy of sciences of Ukraine

Purpose. Estimation of gas-shale potential of rocks on the base of experimental researches of core-samples and thermobaric terms determination, that are most favorable for the emission of gaseous hydrocarbons from rocks. Methodology. Research of molecular structure and physical and chemical properties in the organic constituent of shale samples was executed by EPR- and FTIR- spectroscopy methods. As addition to the research basic methods, the results of X-ray fluorescence analysis (XFA) were used. Complex analysis of laboratory researches results and available geology-petrophisycal and geochemical data. Results. It is confirmed that methane is in shales as well as in carboniferous deposits, genetically is related exactly with carbonaceous organic substance. It means that the gas presence of shale rocks is mainly formed in the process of transformations in carbonaceous organic substance, which in shales is in the dissipated state. It is proved that gas presence of shale rocks depends on thermobaric terms in which shale organic constituent is and from its quantity and condition. It was established that organic compounds in the obtained core-samples (Lischinska-1 well) are fixed in negligible quantities as a result of destructive transformations of substance with the loss of volatile degradation products, which happened in the process of catagenetic transformations of carboniferous organic. Originality. The potential gas presence of shale rocks of silurian deposits of the Volhyno-Podillya margin of the East Europe platform is firstly estimated by their methangeneration potential determination and sorption properties by the EPR- spectroscopy and FTIR- spectroscopy methods. It is shown that their organic substance has relatively low sorption characteristics and it methangeneration potential is insignificant. Practical significance. Physical methods approbation of sorption properties estimation and gasgeneration potential  by sampless from one well (Lischinska-1) confirmed, that further directed system researches in this direction would allow defining reliable conformities to law state and properties forming of molecular structure of the dissipated organic substance, with the purpose of substantial increase of prognosis exactness of gas presence of shale rocks depending on thermobaric terms

1. Hubych I., Krups'kyy Yu., Lazaruk Ya., Syrota T. Aktual'ni aspekty heolohiyi ta heokhimiyi slantsevoho hazu Volyno-Podillya [Actual aspects of geology and geochemistry of shale gas of Volyno-Podillya]. Heoloh Ukrayiny - Ukrainian Geologist, 2012, no. 1-2, pp. 135-140.
2. Balalaev A. K., Tkhorenko S. S. Primenenie sovremennoy IK-Fur'e spektroskopii dlya analiza struktury tverdykh goryuchikh iskopaemykh (na primere ugley Donbassa) [Application of modern FTIR spectroscopy to analyze the structure of solid fuels (at the example of Donbass coal)]. Geolog Ukrainy - Ukrainian Geologist, 2010, no. 3, pp. 85-90.
3. Bulat A. F., Lukinov V. V., Pimonenko L. I., Bezruchko K. A., Burchak A. V. Geologicheskie osnovy i metody prognoza vybrosoopasnosti uglya, porod i gaza [Geological bases and forecast methods of coal, rocks and gas outburst]. Dnepropetrovsk, Monolit - Dnipropetrovsk, Monolit, 2012, 360 p.
4. Burchak O. V. Heomekhanichnyy ta heotermichnyy vplyv, yak holovni chynnyky strukturnykh transformatsiy vuhil'noyi rechovyny [Geomechanical and geothermal influence as main factors of structural transformations of coal substance]. Trudy UkrNDMI NAN Ukrayiny [Proc. of UkrSRSI of NAS of Ukraine]. Donets'k, 2011, issue 9, vol. 2, pp. 77-82.
5. Burchak A. V., Balalaev A. K. Effekt izmeneniya parametrov IK spektra ugley pri mekhanicheskom davlenii v ryadu metamorfizma [Parameters changes effect of the infrared spectrum of coals under mechanical pressure in a series of metamorphism]. Heotekhnichna mekhanika: Mizhvid. zb. nauk. prats' In-t Heotekhnichnoyi mekhaniky im. M. S. Polyakova NAN Ukrayiny [Geotechnical Mechanics: Proc. of M. S. Polyakov's IGTM of NAS of Ukraine]. Dnipropetrovs'k, 2010, issue 87, pp. 190-198.
6. Kurovets' I. M., Dryhant D. M., Chepil' P. M. ta in. Heoloho-petrofizychna kharakterystyka baseynovykh dribnozernystykh porid syluru pivdenno-zakhidnoyi okrayiny Skhidno-Yevropeys'koyi platformy [Geological and petrophysical characteristic of the basin fine-grained of Silurian rocks of southwestern margin of the East European platform]. Trudy In-tu heol. nauk NAN Ukrayiny [Proc. of Institute of Geological Science of NAS of Ukraine]. Kyiv, 2010, issue 3, pp. 287-293.
https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2010.150806
7. Gyul'maliev A. M., Golovin G. S., Gladun T. G. Teoreticheskie osnovy khimii uglya [Theoretical foundations of coal chemistry]. Moscow, MGU, 2003, 556 p.
8. Dzheykok M., Parfit Dzh. Khimiya poverkhnostey razdela faz [Chemistry of surface phase separation]. Moscow, Mir, 1984, 269 p.
9. Zabigaylo V. E., Nikolin V. I. Vliyanie katageneza gornykh porod i metamorfizma ugley na ikh vybrosoopasnost' [Influence of rocks katagenesis and coal metamorphism on their outburst]. Kyiv, Naukova dumka, 1990, 168 p.
10. Krups'kyy Yu. Z., Kurovets' I. M., Sen'kovs'kyy Yu. M., Mykhaylov V. A. ta in. Zakhidnyy naftohazonosnyy rehion [Western oil-gas region]. Netradytsiyni dzherela vuhlevodniv Ukrayiny: u 8 Kn. [Nonconventional sources of hydrocarbons in Ukraine: 8 books]. Kyiv, Nika-Tsentr, 2014, 398 p.
11. Lukin A. E. O prirode i perspektivakh gazonosnosti nizkopronitsaemykh porod osadochnoy obolochki Zemli [About the nature and prospects of gas-bearing of low-permeability rocks of sedimentary shell of the Earth]. Dopovіdі NAN Ukraіny [Proc. of National Science Academy of Ukraine ], 2011, no. 3, pp. 114-123.
12. Lukin A. E.2 Perspektivy slantsevoy gazonosnosti Dneprovsko-Donetskogo avlakogena [Prospects of shale gas-bearing Dnieper-Donets aulacogene]. Geologicheskiy zhurnal - Geological Journal, 2011, no. 1, pp. 21-41.
https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2011.1.139149
13. Lukin A. E.1 Slantsevyy gaz i perspektivy ego dobychi v Ukraine. Stat'ya 1. Sovremennoe sostoyanie problemy slantsevogo gaza (v svete opyta osvoeniya ego resursov v SShA) [Shale gas and the prospects of its production in Ukraine. Article 1. Current status of shale gas problem (in the view of experience in the development of its resources in the USA]. Geologicheskiy zhurnal - Geological Journal, 2010, no. 3, pp. 17-33.
14. Lukin A. E.2 Slantsevyy gaz i perspektivy ego dobychi v Ukraine. Stat'ya 2. Chernoslantsevye kompleksy Ukrainy i perspektivy ikh gazonosnosti v Volyno-Podolii i Severo-Zapadnom Prichernomor'e [Shale gas and the prospects of its production in Ukraine. Article 2. Black shale complexes of Ukraine and the prospects for their gas-bearing in the Volyn-Podolia and Northwest Prichernomor'e]. Geologicheskiy zhurnal - Geological Journal, 2010, no. 4, pp. 7-24.
15. Lukinov V. V., Pymonenko L. I., Burchak O. V., Suvorov D. A. Tektonoheokhymichna hipoteza utvorennya vykydonebezpechnykh zon u vuhil'nykh plastakh [Tectonic-Geochemical hypothesis of outburst zones formation in coal beds]. Dopovidi NAN Ukrayiny [Proc. of National Science Academy of Ukraine], 2010, no. 2, pp. 114-118.
16. Lukinov V. V., Pymonenko L. I., Burchak O. V., Kuznetsova L. D. Umovy formuvannya metanonosnosti vuhil'nykh plastiv Donbasu [Methane content formation conditions of coal beds of Donbass]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn - Geology and Geochemistry of Combustible Minerals, L'viv, 2012, no. 3-4, pp. 5-16.
17. Lytvynyuk S. F., Lovynyukov V. I., Hryhil' V. H., Sushko O. V. Metodyka otsinky resursiv rodovyshch pryrodnykh horyuchykh haziv: slantsevykh tovshch, vuhil'nykh rodovyshch, tsentral'no-baseynovoho typu [Evaluation method of deposit natural resources of flammable gases: shale strata, coal deposits of the Central Basin type]. Heoloho-ekonomichna otsinka rodovyshch korysnykh kopalyn Ukrayiny ta problemy nadrokorystuvannya (20 rokiv DKZ): Trudy [Geological and economic evaluation of mineral deposits of Ukraine and nature management problems (20 years SCR): Proc.]. Bukrek, Kyyiv-Chernivtsi, 2013, pp. 38-49.
18. Myunster A. Khimicheskaya termodinamika [Chemical thermodynamics]. Moscow, Mir, 1970, 295 p.
19. Kurovets' I. M., Mykhaylov V. A., Zeykan O. Yu., Krups'kyy Yu. Z. ta in. Netradytsiyni dzherela vuhlevodniv: ohlyad problemy [Alternative sources of hydrocarbons: review of issues]. Netradytsiyni dzherela vuhlevodniv Ukrayiny: u 8 kn. [Alternative sources of hydrocarbons in Ukraine: 8 books]. Kyiv, Nika-Tsentr, 2014, 207 p.
20. Osadchyy V. H., Prykhod'ko O. A., Hrytsyk I. I. Perspektyvy naftohazonosnosti Volyns'ko-Podil's'koyi okrayiny Skhidnoyevropeys'koyi platformy za heotermichnymy kryteriyamy [The prospects of oil and gas content of Volyn-Podolsk margin of the East European platform by geothermic criteria]. Trudy Instytutu heolohichnykh nauk NAN Ukrayiny [Proc. of Geological Science Institute of Ukraine]. Kyiv, 2002, no. 2, pp. 45-54.
21. Vakarchuk S. H., Zeykan O. Yu., Dovzhok T. Ye., Mykhaylov V. A. ta in. Perspektyvy osvoyennya resursiv slantsevoho hazu ta slantsevoyi nafty Skhidnoho naftohazonosnoho rehionu [Development prospects of resources of shale gas and shale oil of Eastern oil-gas region]. Netradytsiyni dzherela vuhlevodniv Ukrayiny: u 8 kn. [Alternative sources of hydrocarbons in Ukraine: 8 books]. Kyiv, TOV "VTS PRYNT", 2013, 240 p.
22. Mykhaylov V. A., Kurovets' I. M., Sen'kovs'kyy Yu. M., Vyzhva S. A. ta in. Pivdennyy naftohazonosnyy rehion [South oil-gas region]. Netradytsiyni dzherela vuhlevodniv Ukrayiny: u 8 Kn. [Alternative sources of hydrocarbons in Ukraine: 8 books]. Kyiv, VPTs "Kyyivs'kyy universytet", 2014, 215 p.
23. Pul Ch. Tekhnika EPR spektroskopii [EPR Technique]. Moscow, Mir, 1970, 357 p.
24. Rus'yanova N. D. Uglekhimiya [Coal Chemistry]. Moscow, Nauka, 2003, 316 p.
25. Mykhaylov V. A., Vakarchuk S. H., Zeykan O. Yu., Kasyanchuk S. V. ta in. Teoretychne obhruntuvannya resursiv netradytsiynykh vuhlevodniv osadovykh baseyniv Ukrayiny [The theoretical justification of nonconventional hydrocarbon resources of sedimentary basins of Ukraine]. Netradytsiyni dzherela vuhlevodniv Ukrayiny: u 8 Kn. [Alternative sources of hydrocarbons in Ukraine: 8 books]. Kyiv, Nika-Tsentr, 2014, 280 p.
26. Farmer V. C. Vibrational spectroscopy in mineral chemistry. The infra-red spectra of minerals. Mineralogical Society, London, 1974, 539 p.
27. Kurovets I., Drygant D., Naumko I., Kurovets S., Koltun Yu. Geological and physical-chemical characteristics of Lower Paleozoic deposits of Volhyno-Podillya, Western Ukraine. Bull. PIG, 2012, no. 449, pp. 119-130.
28. Gregg S. J., Sing K.S.W. Adsorption, Surface Area and Porosity 2nd ed., ACADEMIC PRESS, 1982, 304 p.
29. Jackson J. E. A User's Guide to Principal Components, John Wiley and Sons, Inc. New York, 1991. 592 p.
https://doi.org/10.1002/0471725331
https://doi.org/10.1002/0471725331
https://doi.org/10.1002/0471725331
30. Lis P. Upper Ordovician-Lower Silurianfine-grained sediments in the Podlasie-Lublin Basin. Przegląd Geologiczny, 2010, vol. 58, no. 3, pp. 259-262.
31. Poprawa P. Shale gas hydrocarbon system-North American experience and European potential. Przegląd Geologiczny, 2010, vol. 58, no. 3, pp. 216-225.
32. Morrison S. Roy The chemical physics of surfaces Plenum Press, New York and London, 1977, 488 p.
https://doi.org/10.1007/978-1-4615-8007-2
https://doi.org/10.1007/978-1-4615-8007-2
33. Smutt W. Chemistry of the Solid-Water Interface, John Wiley and Sons, Inc. New York, 1992, 428 p.