2(21), 2016

In this issue

(11 articles)
pp. 45 – 56
A. L. Tserklevych, O. S. Zaiats, Y. Shylo
pp. 71 – 83
N. T. Bilyk, l. V. Generalova, I. H. Yatsenko, V. B. Stepanov
pp. 84 – 100
Y. Senkovskyi, V. Gnidets, K. Hryhorchuk, Y. Koltun, I. Popp, N. Radkovets, M. Moroz, P. Moroz, V. Rever, A. Rever, L. Balandiuk, O. Kohan, Y. Gayevska, G. Gavryshkiv, L. Koshil
pp. 134 – 143
D. Fedoryshyn, A. Trubenko, S. Fedoryshyn, Ya. Ftemov, Ya. Кoval