авторське право

Об’єкти та суб’єкти фотографування у контексті авторського права

Досліджено проблеми, пов’язані з відношенням між суб’єктом фотографування та фотографом у контексті авторського права. Розглянуто також ситуації при використанні фотографій, на яких зображені суб’єкти фотографування, третіми особами.

Judicial examination of objects of intellectual property, as one of sources of proofs in criminal realization

The question of concept and maintenance of realization of judicial examination  is considered in the field of intellectual property during pre-trial investigation. The order of realization of judicial examination  is described in the field of intellectual property. The basic types of over judicial  examinations  are brought in the field of intellectual property. The task of judicial expert is outlined at  investigational objects of intellectual property.