біологічне забруднення

Застосування ультразвуку для очищення стічної води у харчовій промисловості

Досліджено вплив ультразвуку на зменшення величини біологічного та хімічного
забруднення стічної води. Наші результати показують, що окиснення органічних
сполук, що виділяються в дисперсії під час обробки ультразвуком, відбувається за
реакцією першого порядку. Дисперсія мікроорганізмів – гетерогенна система, і її
окиснення відбувається за реакцією псевдодругого порядку, очевидно, тільки на
поверхні клітин. Запропоновано математичну модель, яка описує процес руйнування