біомаса

Шляхи підвищення енергоємності біопалива на основі торфу і біомаси

The study is devoted to the influence of effects of biomass briquetting, granulation, and heat treatment to improve the quality of biofuels. Another method of biomass treatment, such as briquetting and granulation with bonding and thermal treatment at 275-295 °С is proposed. Дослідження присвячене визначенню впливу брикетування, гранулювання та термічної обробки біомаси на якісні показники біопалива. Запропоновані нові методи переробки біомаси з використанням в’яжучого та термічною обробкою за температур 275–295 °С. 

Зменшення енергозатрат процесу виробництва твердого біопалива та підвищення якісних показників продукції

Розглянуто методи зменшення енергетичних затрат у технологічних лініях вироб-
ництва твердого біопалива, зокрема, на стадіях підготування грубостеблової біомаси до
брикетування. Для зменшення енергозатрат процесу сушіння запропоновано зневод-
нювати біомасу фільтраційним методом. Узагальнюючи результати кінетики, гідроди-
наміки процесу сушіння та розрахунку корисної різниці між затраченою енергією на
сушіння сировини та її нижчою теплотворною здатністю, визначено оптимальні

Вплив довжини хвилі світлової енергії на культивування chlorella vulgaris

Показано, що використання світлодіодів в комбінації різних довжин хвиль та
інтенсивності освітлення впливає як на приріст біомаси мікроводоростей Chlorella
vulgaris, так і на зміну їх метаболізму в бік синтезу певних речовин. Найбільший приріст
біомаси характерний для співвідношення світлодіодів червоного, синього, зеленого
спектрів 1:1:1. При освітленні комбінацією світлодіодів з перевагою червоного кольору у
клітинах Chlorella vulgaris підвищується вміст хлорофілу а удвічі. Використання