bromaminic acid

Features of synthesis of triazenes of the anthraquinone series

Article, authors Taras T.M., Deychakivskyy Yu.I., Shupenyuk V.I, Sapadakh O.P., Bolibrukh L.D., "Features of synthesis of triazenes of the anthraquinone series" is devoted to the study of the structure of triazenes on the basis of available derivatives 9,10 anthraquinone by methods of high-resolution chromatic-mass spectroscopy,  1H and  13C-NMR and IR spectroscopy.

INTERACTION BETWEEN STRUCTURE AND ACTIVITY OF SYNTHESIZE TRIAZENES AT 4-SUBSTITUTED 9,10-ANTHRAQUINONE

The article by authors Shupeniuk V.I., Taras T.M., Bolibruch L.D., Zhurahivska L.R., Gubitska I.I. “Іnteraction between structure and activity of synthesize triazenes at 4-substituted 9,10-anthraquinone" is devoted to the study of new triazenes that can be used as potentially biologically active compounds that have anti-tumor activity with anti-neoplastic action.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Розглянуто методики синтезу похідних 1-аміно-9,10-діоксо-9,10-дигідроантрацену,
які можуть мати біологічну активність. На основі аналізу існуючих методик підібрані
умови проведення реакції нуклеофільного заміщення брому моноетаноламіном в 4-
бром-1-аміно-9,10-діокси-9,10-дигідроантрацен-2-сульфокислоті з максимальним
виходом. Склад і структуру одержаних сполук доведено методами фізико-хімічного
аналізу. The article is devoted to the methods of synthesis of 1-amino-9,10-dioxo-9,10-