Chlorella vulgaris.

Вплив довжини хвилі світлової енергії на культивування chlorella vulgaris

Показано, що використання світлодіодів в комбінації різних довжин хвиль та
інтенсивності освітлення впливає як на приріст біомаси мікроводоростей Chlorella
vulgaris, так і на зміну їх метаболізму в бік синтезу певних речовин. Найбільший приріст
біомаси характерний для співвідношення світлодіодів червоного, синього, зеленого
спектрів 1:1:1. При освітленні комбінацією світлодіодів з перевагою червоного кольору у
клітинах Chlorella vulgaris підвищується вміст хлорофілу а удвічі. Використання