decor

Drawing capitals of classical orders at the early stages of architectural activity

 

Окреслено важливість та значення рисунку архітектурних деталей (а саме капітелей класичних ордерів) у процесі початкової підготовки та творчості архітекторів. Описано послідовні стадії виконання рисунку капітелей, наведено графічні схеми побудови та вказано на особливість моделювання форми капітелей тосканського, доричного, іонічного та коринфського ордерів.