діазоній катіон

Про особливості діазотування амінопохідних 9,10-антрахінону

Розглянуті проблеми діазотування 1- та 2-аміно-9,10-антрахінону. На підставі аналізу літературних джерел були підібрані зручні методики діазотування 1- та 2-аміно-9,10-антрахінону для проведення реакції N-азосполучення з метою синтезу триазенів на їх основі. Після проведення серії експериментальних досліджень запропоновано діазотування 1-аміно-9,10-антрахінону нітрозилсульфатною кислотою в середовищі концентрованої сульфатної кислоти, а 2-аміно-9,10-антрахінон натрій нітритом в середовищі льодяної оцтової та хлоридної кислот, що дозволяє кількісно синтезувати бажаний триазен.