діоксини

Діоксинова проблема сміттєспалювання

Проведено аналіз техногенних джерел утворення поліхлорованих дибензодіоксинів, фуранів і біфенілів, їх шкідливі властивості та поширення в довкіллі. Узагальнено результати досліджень негативного впливу діоксинів на живі організми та труднощі визначення їх кількісних показників. Проаналізовано умови утворення діоксинів на сміттєспалювальних заводах під час утилізації твердих побутових відходів та рекомендовано запобіжні методи їх утворення. Вивчені методи додаткового очищення відхідних газів та сучасні технології поводження з відходами.