договірний процес

Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень у договірному процесі

Запропоновано підхід до побудови інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень у договірному процесі. Розглянуто структуру системи, організацію знань та порядок роботи системи.