дріжджі

Вплив електрохімічно активованої води на бродильну активність дріжджів

Досліджено стимулюючу дію електрохімічно активованої води, зокрема,католіту, аноліту, суміші католіту та аноліту у співвідношенні 1:1 на бродильну активність спиртових дріжджів.Встановлено, що оброблення спиртових дріжджів DeltafеrmAL-18 електрохімічно активованою водою стимулює їх бродильну активність відносно контролю, що зумовлює збільшення вмісту спирту на 6%, зменшення концентрації незброджених цукрів на 4,6-10,2 % і нерозчиненого крохмалю у бражці та скорочення тривалості стадії бродінняна 8 год.

Підбір перспективних рас дріжджів у виробництві квасу

Досліджено підбір нових рас дріжджів, які здатні зброджувати квасне сусло при
температурах понад 30 оС і одержувати квас з покращеними фізико-хімічними і
органолептичними показниками. Вивчено вплив температури культивування квасних
дріжджів на накопичення дріжджових клітин. У дослідженнях використовували чисті
культури дріжджів (ЧКД) Saccharomyces cerevisiae раси Р-87, Saccharomyces cerevisiae
штаму МП-10, хлібопекарські дріжджі. Встановлено переваги дріжджів Saccharomyces