гетеро-варіант реакції Дільса-Альдера

Тіопіранотіазолонові похідні просторово екранованого фенолу

Просторово екранований фенол входить в структуру дарбуфелону - відомого нестероїдного протизапального засобу. Одержано тіопіранотіазолонові похідні із застосуванням гетеро-варіанту реакції Дільса-Альдера в ацетатній кислоті взаємодією 5-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксибензиліден)-4-тіокси-2-тіазолідону з феніл-пірол-2,5-діоном, 1-п-толіл-пірол-2,5-діоном, 1-(4-метокси-феніл)пірол-2,5-діоном і пропеналем. Підтверджено будову синтезованих сполук та наведено їх спектральні характеристики.