гідрогель

Formation of pectine-based hydrogels with different degree of esterification

The various samples of pectins with degrees of esterification of 40-70% in the work were obtained using pectin with degree of esterification of 81.5%. It was shown that the determining factor for successful formation of hydrogel plates is the degree of esterification of polysaccharide. It was established that hydrogel plates obtained by the method of structuring of calcium salts are formed only on the basis of pectin with the degree of esterification less than 70%.

INVESTIGATION OF SORPTION / DESORPTION PROCESSES OF MEDICAL SUBSTANCES BY COMBINED HYDROGELS

Modern hydrogel healing therapies for damaged human skin, must perform a number of functions which are inherent for the skin: 1) preservation of thermal and water balance; 2) ensuring of oxygen penetration; 3) providing transportation of substances necessary for the functioning of the organism; 4) protection from mechanical damage. When using hydrogel coatings on damaged areas of the skin, they must perform, an additional function - prolonged delivery to the wound of therapeutic agents of various nature.

THE FORMATION OF COMPOSITE FILM HYDROGEL MEMBRANES WITH POLYAMIDE LAYER

Polymer hydrogels, which are close to biological cells in their physical state, have proven to be effective in medicine and pharmacy. However, in practice the wide usage of hydrogel products is limited by their low mechanical strength, even though generally the application of hydrogels has a great potential . Recently, the interest to the polymer hydrogel materials, that have high mechanical strength in a hydrated state along with the hydrophilic and diffusion-transport properties, has increased.

Формування та властивості композиційних поліамід–гідрогелевих мембран

Розроблено методику одержання композиційних полімерних мембран модифікуванням поверхні гідрогелів тонким шаром полімеру. Підібрані склади і синтезовані ультратонкі плівкові мембрани з сумішей ПА-6/ПВП методом “сухого формування” з розчину. Одержано  композиційні полімерні мембрани на основі рідкостуктурованих кополімерів ГЕМА/ПВП, які зміцнені наношаром ПА-6/ПВП і досліджені їх експлуатаційні характеристики. Встановлено, що варіювання складами гідрогелевого і модифікувального шарів і режимами формування композиційних мембран можна направлено регулювати їхню міцність і проникність.

Синтез та властивості гетерогідрогелевих матеріалів

На основі проведених досліджень синтезовано глюкозочутливий матеріал у вигляді гідрогелевої тривимірної матриці із рівномірними включеннями дисперсної фази, а саме полістирольних латексних частинок. Утворення полімерного каркасу гідрогелю відбувалось за рахунок збалансованої кількості поперечних зшивок між поліакриламідом  та полі-N-гідроксиметилакриламідом. Встановлено, що за допомогою розміру і кількості полістирольних частинок можна забезпечувати рівномірність включення частинок дисперсної фази в матрицю гідрогелю. Проведено дослідження зміни властивостей одержаних матеріалів.

Синтез полімерів на основі 3-амінобензенборонової кислоти та полі(n-гідроксиметилакриламіду)

The synthesis of polymers based on the 3-aminobenzenboroniс acid and reactionary poly (N-hydroxymethylacrylamide) via polymer-analogous transformations were researched. The polymer structure was confirmed and the optimal synthesis conditions were determined. Досліджено синтез полімерів на основі 3-амінобензенборонової кислоти та реакційноздатного полі(N-гідроксиметилакриламіду) через полімераналогічні перетворення. Підтверджено їх структуру та встановлені оптимальні умови синтезу. 

Модифікація поліакриламідних гідрогелів із застосуванням поверхево-активних псевдополіамінокислот

Розглянуто проблему введення ліпофільних лікарських препаратів в трансдер-
мальні системи доставки ліків, що створені на основі поліакриламідних гідрогелів. На
стадії структурування поліакриламіду та полі-N-(гідроксиметил)акриламіду як агент
міжфазного перенесення та ефективний солюбілізатор лікарських препаратів
використовували псевдополіамінокислоти. Показано, що при введенні дисперсії
псевдополіамінокислоти з солюбілізованим барвником Суданом ІІІ (Судан є аналогом
малорозчинних лікарських препаратів) солюбілізований гідрофобний Судан може бути

Одержання полі-n-гідроксиметилакриламіду, модифікованого глутаміновою кислотою, та гідрогелів на його основі

Методом полімераналогічних перетворень при взаємодії частини реакційноздат-
них метилольних груп полі(N-гідроксиметил) акриламіду та аміногрупи глутамінової
кислоти створено структуруючий агент з вільними карбоксильними групами в бокових
ланках. Створено нові гідрогелеві матриці з використанням як структуруючого агента
полі-N-(гідроксиметил)акриламіду, модифікованого глутаміновою кислотою. Ці
гідрогелі набувають ознак рН-чутливості, реагують на зміну природи середовища та

Бактерицидні гідрогелеві матеріали і м’які контактні лінзи на їхній основі

Розроблено гідрогелевий полімерний матеріал із бактерицидними властивостями
на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном для м’яких
контактних лінз. Досліджено закономірності одержання кополімерів реакцією
прищепленої кополімеризації, яка відбувається через стадію комплексоутворення між
реагентами. Встановлено взаємозв’язок між константою комплексоутворення, кінетич-
ними параметрами реакції полімеризації і структурними параметрами сітки копо-