гідроксиапатит

Вплив мінеральних наповнювачів на адгезійні властивості гідроксиетилметакрилатних композицій з полівінілпіролідоном

Досліджено адгезійні властивості композицій 2-гідроксиетилметакрилату та
полівінідпіролідоном за різних ініціювальних систем. Проаналізовано вплив різної
природи ініціатора полімеризації на адгезійну міцність клейового шару, утвореного з
композицій з мінеральних наповнювачів. Використано наповнювачі з різними фізико-
хімічними, структурними та іншими властивостями, а саме: гідроксиапатит, монтмо-
рилоніт та комплекс монтморилоніт – полівінілпіролідон (1:5). Встановлено вплив