графема

Приницип ізоморфізму архітектурно-предметних реалій і їх буквеного виразу

У статті порушено питання співвіднесеності, а саме ізоморфності буквеного виразу слова (графема і фонема) з психогенетичним устроєм людини і предметної реалії, яку воно конструює.