хінгідрон

THE INFLUENCE OF EXPOSURE TIME ON CHANGING OF THE PROPERTIES OF THE SODA SOLUTION OF QUINHYDRONE DURING THE QUINHYDRONE CATALYST PREPARATION

In the quinhydrone method of gases purification from hydrogen sulfide as an oxidizer of chemosorbed hydrogen sulfide, a quinhydrone catalyst is used. It is obtained by oligomerization of benzoquinhydrone in an alkaline solution. The oxidation-reducing properties of the quinhydrone catalyst are very important for the process of gases purification from hydrogen sulfide.

Одержання полімерної сірки із відхідних тіосульфатних розчинів очищення газів від сірководню хінгідронним методом

Досліджено вплив хінгідрону на вихід продукту та вміст полімерної сірки у ньому під час кислотного розкладу натрію тіосульфату нітратною та хлоридної кислотами. Встановлено, що збільшення концентрації хінгідрону переважно сприяє збільшенню виходу продукту та вмісту полімерної сірки у ньому. Встановлено вплив температури на вихід продукту та вміст полімерної складової у ньому у разі використання нітратної або хлоридної кислот. Висловлено припущення, про можливий мехінзм стабілізації макромолекул сірки хінгідроном або його компонентами.