insilicoметоди

Скринінг біологічної активності хіназолінових тіосульфоестерів з використанням методів хемоінформатики

Здійснено прогнозований скринінг біологічної активності хіназолінових тіосульфоестерів з використанням програми PASS та молекулярного докінгу.На основі даних віртуального скринінгу виявлено перспективні напрямки експериментальних біологічних досліджень тіосульфоестерів з хіназоліновим фрагментом. За допомогою молекулярного докінгу показано доцільність пошуку серед досліджуваних тіосульфоестерів нових антидіабетичних препаратів та вибрано сполуку-хіт для цих досліджень, а саме – S-хіназолін-4-іл-4-((1,3-діоксоізоіндолін-2-іл)метил)бензенсульфоно-тіоат.