іонні асоціати

Синтез, ІЧ-спектроскопічне та термогравіметричне дослідження іонних асоціатів левамізолу з еозином Y, еозином β та йодеозином

Проведено синтез іонних асоціатів ( ІА ) левімазолу з еозином Y, еозином β та йодеозином. В ІЧ спектрах ІА спостерігається зсув основних смуг поглинання у низькочастотну ділянку спектра та зміна їх інтенсивності, що підтверджує існування даних іонних асоціатів. Термоліз ІА відбувається за складним механізмом, однак, схожість термограм асоціатів на певних стадія розкладу свідчить про присутність в них спільного складного катіону. Зразки іонних асоціатів левамізолу з еозином β та йодеозином відзначаються підвищеною термостійкістю, що вказує на вищу міцність утворених міжіонних зв’язків.