історикоархітектурний розвиток

Реалізація барокових містобудівних традицій на прикладі міста Микулинців

 

У дослідженні на прикладі міста Микулинців представлено композиційно-просторові традиції розвитку західноукраїнських міст у період XVII–XVIII ст., які є відображенням ренесансно-барокового містобудування Європи.