католіт

THE INFLUENCE OF THE REHYDRATION CONDITIONS OF DRY YEAST ON ITS ACTIVITY

Dry alcoholic yeast is increasingly used in the production of ethyl alcohol, especially low-power, which is not equipped with machines for growing pure yeast culture. The advantages of using dry yeast are reducing the duration of cultivation, reducing the cost of equipment and energy, microbiological purity. However, before introducing into fermenters, dry yeast requires the regeneration of its enzymatic activity, since physiological changes occur during drying.

Вплив електрохімічно активованої води на бродильну активність дріжджів

Досліджено стимулюючу дію електрохімічно активованої води, зокрема,католіту, аноліту, суміші католіту та аноліту у співвідношенні 1:1 на бродильну активність спиртових дріжджів.Встановлено, що оброблення спиртових дріжджів DeltafеrmAL-18 електрохімічно активованою водою стимулює їх бродильну активність відносно контролю, що зумовлює збільшення вмісту спирту на 6%, зменшення концентрації незброджених цукрів на 4,6-10,2 % і нерозчиненого крохмалю у бражці та скорочення тривалості стадії бродінняна 8 год.

Стимулятори ферментативної активності спиртових дріжджів

Досліджено вплив католіту, аноліту та нутрієнту Quickferm Nutri 1200 на
ферментативну активність спиртових дріжджів Deltafеrm AL-18. Показано, що католіт,
аноліт та нутрієнт підвищують біосинтетичну та ферментативну активність досліджу-
ваних дріжджів. Генерування дріжджів з додаванням електрохімічно активованої води
підвищує питому швидкість розмноження на 25–49%, що дозволяє скоротити тривалість
культивування на 6 год. Встановлено, що використання нутрієнта Quickferm Nutri 1200