композиція

Творчість мулярських майстрів і скульпторів-декораторів львівських споруд кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Розглянено життєвий і творчий шлях львівських скульпторів кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Проаналізовано їх монументально-декоративні і дизайнерські твори, виокремлено формально-стильові прийоми.

Архітектурно-просторова організація вулиці Проскурівської міста Хмельницького

У статті розглянуто питання щодо визначення ролі історичної споруди у м. Хмельницькому на вул. Проскурівській у структурі міста на макрорівні, зроблено комплексна оцінка стану споруди, досліджено композиційні особливості фасаду, оцінено її історичне значення.

Historical Parallels in the Formation of Architecture of Railway Stations in Halychyna and Tyrol

The aim of the given article is to trace the origins of common forms of space and plasticity in railway station
buildings in Halychyna (Galicia) and Tyrol and reveal their most important features and trends in their formation.
The so-called “rustic straw roof” architectural type of railway station of the times of the Danube monarchy was
common at the turn of the 19th –20th cc. in Halychyna and Tyrol. It was a typically “old Austrian” type and it reflects the