магнітні наночастинки

Синтез полімерних мікрокапсул з інкапсульованими магнітними наночастинками для імобілізації ферменту α-амілази

Полімерні мікрокапсули з ядром на основі парафіну, яке містить капсульовані наночастинки магнетиту,модифіковані олеїновою кислотою, та функціоналізованою полімерною оболонкою були отримані методом “екстракційно-коацерваційного” мікроінкапсулювання. Досліджено вплив параметрів процесу на колоїдно-хімічні властивості (розмір, коефіцієнт полідисперсності, пористість поверхні) синтезованих мікрокапсул.

Синтез полімерних мікрокапсул з інкапсульованими магнітними наночастинками Fe3O4

Поверхнево модифіковані магнітні наночастинки (МНЧ) оксиду заліза є новим
видом функціональних матеріалів, що знаходять все ширше використання як магнітні
системи виділення і доставки в біотехнології і каталізі. Метою роботи було одержання
полімерних мікрокапсул з парафіновим ядром, наповненим МНЧ. Для цього спочатку
методом співосадження синтезували МНЧ Fe3O4, поверхнево модифіковані олеїновою
кислотою. Потім отримані МНЧ інкапсулювали у парафіновому ядрі синтезованим
гетерофункціональним акрилатним кополімером, використовуючи розроблений раніше