нанокомпозити

NANOCOMPOSITE HYDROGELS WITH EMBEDDED MINERAL NANOPARTICLES

Cross-linked nanocomposite hydrogels based on poly(acryl amide) and mineral nanoparticles (NP) of hydroxyapatite (HAP), ZnO, TiO2 modified by reactive polymers were synthesized via the technique of polymerization filling. It was shown that physico-mechanical properties of obtained nanocomposites are determined to a great extend by the nature of the modifier of mineral NP.

Структуровані полімерні гідрогелі з вбудованими напівпровідниковими нанокристалами

Радикальною кополімеризацією гідрофільних мономерів у водному середовищі в присутності солей металу синтезовано структуровані гідрогелі, які містять катіони металу,  і, на їх основі одержано нанокомпозитні гідрогелі іn sіtu золь-гель синтезом напівпровідникових нанокристалів безпосередньо у гідрогелевих полімерних матрицях. Досліджено вплив йонів металу на кінетику кополімеризації та ступінь зшивки гідрогелю. Показано, що розмір нанокристалів напівпровідника значною мірою визначається густиною сітки гідрогелю.