очищення води

Очищення природних вод від амонійного азоту цеолітокерамічними адсорбентами

Investigation results of the aqueous solutions purification process from ammonium nitrogen by composite ceramic adsorbent on basis of synthetic NaA zeolite shown in current article. Determined higher effectivity of investigated material within ammonium removal compairing to natural zeolite formations. Given work- and full ionexchange capacities of adsorbent, which allows arguments for its succesfully using in another cation-exchange processes.

Ефективність подачі газу при короткочасній дії кавітації на знезараження бактерій bacillus cereus у воді

Запропоновано подачу газів різної природи в реакційне середовище для знеза-
раження води від бактерій в умовах кавітації. Доведено, що подача газу впродовж
перших трьох хвилин процесу пришвидшує розбиття скупчень агрегатів у водному
середовищі в акустичних умовах, що пов’язано з утворенням додаткових зародків
кавітації порівняно із протіканням процесу за відсутності подачі газу. Встановлено, що у
початковий момент реакції енергія кавітації витрачалася на розбивання скупчень

Застосування ультразвуку для очищення стічної води у харчовій промисловості

Досліджено вплив ультразвуку на зменшення величини біологічного та хімічного
забруднення стічної води. Наші результати показують, що окиснення органічних
сполук, що виділяються в дисперсії під час обробки ультразвуком, відбувається за
реакцією першого порядку. Дисперсія мікроорганізмів – гетерогенна система, і її
окиснення відбувається за реакцією псевдодругого порядку, очевидно, тільки на
поверхні клітин. Запропоновано математичну модель, яка описує процес руйнування