органо-неорганічна мембрана

Золь-гель синтез і дослідження властивостей сульфовмісних полімер-неорганічних мембран

Синтезовано гібридні полімер-неорганічні мембрани на основі акрилових мономерів (у тому числі таких сульфовмісних) та наночастинок кремнезему, сформованих у результаті in situ золь-гель перетворення тетраетоксисилану (ТЕОС). Досліджено сорбційні характеристики мембран з різним вмістом сульфогруп і зшиваючого агента – N,N’- метиленбісакриламіду для початкової стадії процесу дифузії парів води та розраховано коефіцієнти дифузії парів води у мембранах.