полівініловий спирт

Influence of metal-containing polymer-silicate filler on the technological properties of polypropylene

The influence of Ni-containing polymer-silicate filler on the technological properties of polypropylene is presented. It was found that the introduction of silicate fillers modified by polyvinyl alcohol change the flow patterns of polypropylene melts, in particular viscosity increases and anomalous viscosity shifts. The change of thermomechanical curves of polypropylene under the action of modified silicate fillers is shown.

Surface characteristics of materials based on sodium liquid glass modified by polyvinyl alcohol and polyvinylpyrrolidone

The physicochemical properties of surface of the metal-containing polymer-silicate composites, which have been obtained due to compatible precipitation of water-soluble polymers and silicates under the influence of metal chlorides, such as specific surface area, the number of active centers, moisture absorption, sorption ability were studied.

Морфологія і властивості поліпропіленових композитів з металовмісним полімер-силікатним наповнювачем

На підставі рентгеноструктурного аналізу встановлено вплив Ni-вмісного модифікованого полівініловим спиртом полімер-силікатного наповнювача на структуру (ступінь кристалічності, усереднений розмір кристалітів) розроблених термопластичних композитів на основі поліпропілену.

Реологічні властивості композицій на основі модифікованого полівінілового спирту

Розроблено новий спосіб одержання структурованих водостійких плівок на основі полівінілового спирту (ПВС) та модифікованого монтморилоніту. Досліджено вплив  бури, рН-середовища та вмісту модифікованого монтморилоніту на реологічні характеристики ПВС, а також водопоглинання плівок на його основі. Встановлено, що вміст модифікатора та рН середовища для розчинення ПВС суттєво впливають на в'язкісні та експлуатаційні характеристики досліджуваного композиту. Показано, що механічні властивості та водостійкість плівок одержаних в кислому середовищі є найвищими.

Вплив низькомолекулярних додатків на властивості клеїв на основі полівінілового спирту

The results of the impact experimental studies of low molecular applications on the technological properties and frost-resistance compositions based on polyvinyl alcohol are reflected. Подано результати експериментальних досліджень впливу низькомолекулярних додатків на технологічні властивості та морозостійкість клейових композицій на основі полівінілового спирту. 

Експлуатаційні властивості плівок на основі полівінілового спирту та модифікованого монтморилоніту

Розроблено новий спосіб одержання високоякісних плівок на основі полівінілового
спирту та модифікованого монтморилоніту. Досліджено механічну міцність, водо-
поглинання та бензотривкість плівок на основі різних марок полівінілового спирту
залежно від вмісту модифікатора та режимів одержання. Встановлено, що введення
монтморилоніт-полівінілпіролідонової суміші до полівінілового спирту суттєво впливає
на експлуатаційні властивості плівок на його основі, зокрема дещо знижується